Psühholoog-nõustaja | Kontorijuht

anneli@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Omandasin psühholoogi hariduse Tartu Ülikoolis (MAG), kliinilise psühholoogia suunal. Oman psühholoog-nõustaja kutset.

Katriitos töötan peamiselt täiskasvanutega. Põhivaldkondadeks on ärevus- ja meeleoluhäired (üldistunud ärevus, sotsiaalärevus, terviseärevus, foobiad, depressioon, jne) ning stressist tulenevad probleemid. Pikaaegne kogemus on tööstressi ja läbipõlemisprobleemidega tegelemisel. Samuti pole võõras tervisepsühholoogia, hasartmängusõltuvuse teraapia, kriisi ja psühholoogilise trauma valdkond.
Kuna oman varasemast ka muusikaharidust, on mulle südamelähedane esinemisärevuse teema, millega olen tegelenud ka teadusuuringute tasemel. Nõustamisele on väga oodatud esinemisärevusega muusikud, kuid ka teiste elualade esindajad, kellele esinemisärevus probleemiks on.

Olulisemad läbitud koolitused on kognitiiv-käitumisteraapia algkursus, grupiteraapia väljaõpe, laste ja noorte ärevushäirete koolitus, ärevushäirete hindamise ja kontseptualiseerimise kursus. Regulaarselt osalen kovisioonidel erinevatel teemadel. 
Individuaalnõustamistele lisaks viin läbi ka grupiteraapiat, koolitusi ja seminare.