Psühholoog | Arendusjuht

geia@katriito.ee
arendus@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Omandasin kõrghariduse Tartu Ülikoolis psühholoogias (BA) ning olen käesolevalt läbimas õpinguid samas ülikoolis magistriastmes psühholoog-nõustaja erialal. Vaimse tervisega olen kokku puutunud nii organisatoorsel tasandil haridus-ja tervishoiuvaldkonnas, ettevõtteid konsulteerides kui ka kabinetis. Nõustamisi olen läbi viinud peamiselt täiskasvanutele – nii avaliku- kui erasektori töötajatele, sh juhtidele.

Olulisemad erialased koolitused/seminarid, mis olen läbinud: Nõustamise alused, Nõustamistreening, EKKA sõltuvushäirete teemaline kevadkonverents, Mindfulness – sissejuhatus teadveloleku oskustesse, Sissejuhatus karjäärinõustamisse, Karjäärinõustamise põhimeetodid, Kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitus (EKKA). Lisaks täiendan end regulaarselt koolitustel osalemise ning supervisioonidega. 

Ootan Sind vastuvõtule, kui sul esineb ärevus, muretsemine, stress, läbipõlemine, lein, tööalased või ajajuhtimisega seotud mured või muud nõustamist vajavad teemad. Minu jaoks on oluline, et inimesed julgeksid abi küsida!

Minu südamelähedaseks uurimisteemaks on generaliseerunud ärevushäire. Bakalaureuseastme uurimistöö antud valdkonnas on kättesaadav siin.

Naistelehes ilmunud artikkel kevadväsimusest: „Kuidas tulla toime kevadväsimusega?“

Apteeker ajakirjas ilmunud artikkel stressist: „Stressi põhjuse teadvustamine on vajalik samm paranemise suunas“