Psühholoog

geia@katriito.ee
arendus@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Omandasin kõrghariduse nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi Tartu Ülikoolis psühholoogias, millest viimane on läbitud psühholoog-nõustaja suunal. Psühholoogina olen töötanud peamiselt täiskasvanutega alates 2017. aastast. Vaimse tervisega olen kokku puutunud nii organisatoorsel tasandil haridus-ja tervishoiuvaldkonnas, ettevõtteid konsulteerides kui ka kabinetis. Nõustamisi olen läbi viinud peamiselt täiskasvanutele – nii avaliku- kui erasektori töötajatele, sh juhtidele.

Olulisemad erialased koolitused/seminarid, mis olen läbinud: Nõustamise alused, Nõustamistreening, EKKA sõltuvushäirete teemaline kevadkonverents, Mindfulness – sissejuhatus teadveloleku oskustesse, Sissejuhatus karjäärinõustamisse, Karjäärinõustamise põhimeetodid, Kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitus (EKKA), Süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus (Eesti Pereteraapia Kool). Lisaks täiendan end regulaarselt koolitustel osalemise ning supervisioonidega.

Ootan Sind vastuvõtule, kui sul esineb ärevus, muretsemine, stress, läbipõlemine, lein, tööalased või ajajuhtimisega seotud mured või muud nõustamist vajavad teemad. Minu jaoks on oluline, et inimesed julgeksid abi küsida!

Minu südamelähedaseks uurimisteemaks on generaliseerunud ärevushäire. Bakalaureuseastme uurimistöö antud valdkonnas on kättesaadav siin.

Naistelehes ilmunud artikkel kevadväsimusest: „Kuidas tulla toime kevadväsimusega?“

Apteeker ajakirjas ilmunud artikkel stressist: „Stressi põhjuse teadvustamine on vajalik samm paranemise suunas“