Hetkel kliente vastu ei võta.

Kliiniline psühholoog

karmen@katriito.ee

Hetkel uusi kliente vastu ei võta

Olen kliiniline psühholoog, magistrikraadi omandasin Tartu Ülikoolis. Olen läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia täieliku väljaõppe, lisaks pereteraapia algkursuse ning skeemiteraapia põhilised teadmised. Igapäevases töös kasutan vastavalt vajadusele ka motiveeriva intervjueerimise põhimõtteid. 

Varasemalt olen lisaks kliinilisele tööle tegelenud ka vabatahtliku nõustamise ja koolinoorte psühholoogia-alase koolitamisega ning osalenud seksuaalvägivalla ohvrite tugiisikute projektis.

Töötan peamiselt täiskasvanutega, käesolevalt nii erapraksises kui ka psühhiaatriakliinikus. Minu jaoks väga oluline pidev enesetäiendus, mistõttu osalen võimalikult paljudel erialakoolitustel ja –konverentsidel. Kuulun Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu.