Vaimse tervise õde

kristi@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Õena olen töötanud üle kümne aasta. Oma erialast tööelu alustasin erakorralise meditsiini valdkonnas, üle üheksa aasta olen töötanud neuroloogiliste patsientidega. Olen omandanud magistrikraadi Tartu   Ülikoolis spetsialiseerumisega terviseteadusele. Minu magistritöö teemaks oli: “Peavaluõe nõustamise mõju peavaluga inimeste elukvaliteedile“. Magistritöö tulemustest selgus, et võrreldes kontrollrühmaga paranes nõustamist saanud patsientide elukvaliteet kuue kuu jooksul oluliselt. Minu kogemus on näidanud, et lisaks ravimitele on vaja kuulata, mõista ja julgustada inimesi oma elu ja haiguse üle ise kontrolli võtma.

Lisaks peavaluga patsientide elustiilialasele nõustamisele, osalen ka patsiendi ravi jälgimises ja patsiendi toetamises terve tema raviprotsessi aja. Olen ka läbi viinud grupiteraapiat krooniliste peavaludega patsientidele koostöös kliinilise psühholoogiga.  

Katriitos töötan vaimse tervise õena. Nõustamisele on oodatud inimesed erinevate muredega, seal hulgas peavalude ja krooniliste valudega, kes tunnevad, et vajavad tuge ja oskusi. Tegelen ka depressiooni ja ärevushäirega inimeste esmase nõustamisega.

Ootan vastuvõtule noorukeid ja täiskasvanuid.

Ükski mure ei ole liiga väike, ega küsimus rumal. Elukvaliteeti muudavadki  paremaks pisikesed asjad ja teod.