Psühhiaater

lee@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Olen erialalt psühhiaater ja lastepsühhiaater. 2018. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli psühhiaatria residentuuri laste- ja noorukitepsühhiaatria kõrvalerialaga. Olen läbinud psühhoanalüütilise, kognitiiv-käitumusliku ja pereteraapia baaskoolitused ning läbi viinud noorukite dialektilise käitumisteraapia gruppi. Oma töös pean oluliseks inimesest arusaamist ja sellest lähtuvalt temale parima abi leidmist. Pean oluliseks koostööd psühholoogidega ja teiste oma eriala spetsialistidega.


Võtan vastu täiskasvanuid ja noorukeid alates 12. eluaastast.

Töökeeled on eesti keel ja inglise keel.

Katriitos ei tehta laste õpiraskuste ja psüühikahäirete spetsiifilisi uuringuid (aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häired jne). Samuti ei väljastata relvaluba.