Kliiniline psühholoog

mart@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Omandasin psühholoogia kõrghariduse (MA) Tartu Ülikoolist aastal 2011. Olen sellest peale  töötanud erinevates kohtades psühholoogina, lisaks Katriitole ka Tartu Ülikooli Kliinikumi  psühhiaatriakliinikus. Psühhoteraapiatest olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhikoolituse, lisaks olen täiendanud ennast skeemiteraapia koolitustel. Olen Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni (EKKA) liige. Oma erialases töös olen kokku puutunud paljude erinevate psüühikahäiretega ning muude isiklikku laadi probleemidega.

Minu jaoks üks olulisemaid väärtuseid elus on edasi proovimine.

„Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.“