Psühholoog-nõustaja

merilin@katriito.ee
List item
List item
List item

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis nii teatriteaduse kui psühholoogia magistriõppe. Õpingutest alates on mind psühholoogias huvitanud mitmed erinevad suunad. Esmalt kliiniline psühholoogia ja teraapia ehk töö inimestega. Olen alati uskunud, et inimene ei peaks jääma oma murega üksi. See on mind ka teraapiatöö juures enim paelunud. Selleks, et oma tööd teha järjest paremini, olen täiendanud ennast erinevatel koolitustel. Teiste seas läbinud kognitiiv-käitumisteraapia algkursuse, lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse ning loomateraapia arenguprogrammi. Sellest tulenevalt võivad minuga kohtumised olla nii klassikalist laadi silmast-silma vestlused, kui ka kaasata minu väikest valget koera ja kaasterapeuti Miiat. Teiseks huvitab mind kultuuripsühholoogia. Selle uurimiseks olen ka kultuuriteaduste doktorantuuris, kus üritan leida vastust küsimusele, milline on teatri mõju meie hoiakutele.

Varasemalt olen töötanud Lahendus.netis ja Põlva haiglas, praegu võib mind lisaks Katriitole leida veel Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuses ja Tartu Linna Polikliinikus. Erinevad töökohad on andnud mulle võimaluse kokku puutuda väga paljude erinevate probleemide, inimeste ja vanusegruppidega. Katriitos töötan peamiselt täiskasvanutega ning olen tähelepanu alla võtnud erinevad kliinilised probleemid, nagu depressioon, ärevus ja sõltuvus, kuid nimekiri ei lõppe kindlasti ainult nendega. Oma suundumuse olengi võtnud kliinilisele psühholoogiale, mistõttu loodan lähitulevikus saada ka kutse. Mind toetab sellel teel kliinilisest psühholoogist juhendaja Triinu Niiberg-Pikksööt.

Enda kõige tugevamateks külgedeks pean oma empaatilisust ning mitmekülgsust, mis on andud mulle suurepärase oskuse näha ja analüüsida olukordi erinevatest külgedest, vajadusel olla loominguline ning tulla välja uute lahenduste või lähenemistega. Ma hindan mitmekülgsust ja laiahaardelisust, kuna see annab suurema võimaluse läheneda erinevatele inimestele individuaalsemalt ja just nende vajadusi arvestavamalt. Igas inimeses on sära ja erilisust – mõnikord on nad selle lihtsalt kaotanud või unustanud. Minu ülesanne on aidata see uuesti üles leida.