Katriito

Ajalugu

OÜ Katriito loomise idee sai alguse asutajate senisest pikaajalisest kogemusest FIE-na. Toivo Niiberg ja Kaia Kastepõld-Tõrs pakkusid mõlemad psühholoogia alaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Koolituskeskuse loomine võimaldas ühendada mitmeid koolitajaid ning nende kogemusi. Nõustamiskeskuse loomisele andis kaalu vajadus individuaalsemale lähenemisele nõustamise- ja teraapia vallas, kui seda võimaldab haiglasüsteemis töötamine. Eesmärgiks oli pakkuda kvaliteetseid teenuseid professionaalse meeskonna poolt soojas ja hubases keskkonnas, milles inimesel on turvaline ning kindel tunne oma muredest rääkida.

OÜ Katriito tegutseb alates 2008. aastast Tartu linnas, kus 2010. aastani tegutseti ajaloolises Karlova linnaosas Tähe tänaval. Tasapisi kasvasid töömahud ja nõudmised ning seoses nõustamis- ja teraapiakeskuse laienemisega koliti 2010. aastal uude asukohta Vanemuise tänaval. Aastal 2013 sai meie koduks Tartu Biotehnoloogia Park, Tiigi 61b. Seoses töömahu ja meeskonna suurenemisega saabus 2020. aastal aeg kolimiseks Tartu Tervisekeskusse, aadressile Mõisavahe 34c, kust meid täna leida võib. 2022. aasta aprillis laienesime ka Tallinnasse ning aadressile Lõõtsa 8a (Nurkse kolmiktorni A-torn).

Katriitole on väljastatud Terviseameti tegevusload

Tartus L04723

Tallinnas L06704.

Meie visioon

on ühiskond, kus meie tervis ja elukvaliteet on väärtustatud ning kus enese ja teiste vaimse heaolu eest hoolitsemine on loomulik osa meie igapäevaelust.

Meie missioon

on toetada inimeste vaimset heaolu ja paremat elukvaliteeti läbi hooliva, usaldusväärse, professionaalse ja kliendisõbraliku lähenemise.

Vaimse tervise spetsialistid - kes on kes?

Vaimse tervise valdkonnas on mitmeid erinevaid spetsialiste – igaüks aitab veidike erineval moel. Seetõttu on kasulik spetsialiste eristada ning teada, kuidas iga spetsialist just Sind võiks aidata. Allpool oleme lahti selgitanud, kes on erinevad vaimse tervise spetsialistid.

Kes on psühholoog?

Psühholoog on erialase kõrgharidusega vaimse tervise spetsialist, kes tegeleb psühhodiagnostika, nõustamise ja psühhoteraapiaga. Psühholoog on üldnimetus erinevatele psühholoogia valdkonna spetsialistidele. Praktikas spetsialiseeruvad psühholoogid erinevatele valdkondadele, nagu kliiniline psühholoogia, nõustamine, konkreetsed psühhoteraapiad.

Psühholoogid on ka teadlased, kes uurivad, kuidas psüühilised protsessid toimivad. Neid teadmisi kasutavad omakorda praktiseerivad spetsialistid, et aidata inimesel lahendusi leida kõige efektiivsemal ja ohutumal viisil.

Kes on kliiniline psühholoog?

Kliiniline psühholoog on vähemalt psühholoogia magistrikraadiga spetsialist, kellel on kliinilise psühholoogi kutse. Kliinilised psühholoogid on spetsialiseerunud psüühikahäirete ära tundmisele, hindamisele, sekkumisvajaduste tuvastamisele ja psühhoteraapia väljaõppe olemasolul ka nende ravimisele.

Kes on psühholoog-nõustaja?

Psühholoog-nõustaja on vähemalt psühholoogia magistrikraadiga spetsialist, kellel on psühholoog-nõustaja kutse. Psühholoog-nõustaja töö on vaimse tervise probleemide tekke ja süvenemise ennetamine ning psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamine.

Kes on vaimse tervise õde?

Vaimse tervise õde on õe haridusega spetsialist, kellel on süvendatud erialased teadmised ja oskused, mis on suunatud vaimse tervise probleemidega inimestele ning nende perekondadele. Vaimse tervise õed töötavad haiglates ja erapraksistes iseseisvalt või ravimeeskonna liikmena. 

Vaimse tervise õel on erioskused ja teadmised, et töötada erinevate psüühika- ja käitumishäiretega, ning ta tegeleb ka vaimse tervise alase ennetustööga.

Kes on kogemusnõustaja?

Kogemusnõustaja on spetsialist, kes on läbinud kogemusnõustaja väljaõppe ja praktika, kellel on läbi töötatud isiklik kriisist taastumise kogemus ning on pädev antud valdkonnas inimesi nõustama.

Kes on psühhiaater?

Psühhiaater on eriarsti haridusega spetsialist, kes on residentuuris spetsialiseerunud psühhiaatria erialale. Psühhiaater tegeleb psüühikahäirete ennetamise, diagnostika ja raviga. Arstina on psühhiaatril õigus välja kirjutada ravimeid.

Kes on pereterapeut?

Pereterapeut on spetsialist, kes on läbinud pereteraapia väljaõppe ja praktika. Pereterapeut tegeleb erinevate pere- ja paarisuhete probleemidega, sealhulgas juhul kui mõnel pereliikmel on psüühikahäire.


Koostööpartnerid

Katriito teeb koostööd erinevate ettevõtetega, kelle hulka kuulub hulganisti perearste ning mitmeid era- ja avaliku sektori ettevõtteid.