Kes me oleme

OÜ Katriito jaoks on oluline austada Teie privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes andmete kohta, mida teie kohta kogume, kui külastate meie veebilehte katriito.ee. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Käesolev privaatsuspoliitika rakendub ainult meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu.

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusega (GDPR) ja Eesti Vabariigi seadustega.

Kogutavad andmetüübid

Meie veebileht katriito.ee kogub oma külastajate kohta järgmist teavet:

 • kasutatava seadme tüüp;
 • internetiteenuse pakkuja (ISP);
 • informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta;
 • veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • sisenemis- ja väljumisleht;
 • veebilehel tehtavate klikkide arv;
 • e-maili aadress (kui sisestate selle uudiskirja saamiseks).

Katriito koolitustel osalejate käest kogume isikuandmeid, mille hulgas on:

 • nimi;
 • isikukood (kui osaleja soovib koolituse tõendit);
 • e-maili aadress;
 • ametikoht (kui see on vajalik koolituse paremaks ette valmistamiseks).

Küpsised

Nagu enamik veebilehti, kasutab ka katriito.ee “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning koguda andmeid efektiivseks turundustegevuseks. Katriito lehel kasutame seansiküpsiseid ja püsiküpsiseid.

Seansiküpsised. Need küpsised kustutatakse kohe pärast brauseri sulgemist. Seansiküpsised tuvastavad korduvat külastajat ning näiteks, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.

Püsiküpsised. Need jäävad Teie arvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutame Google Analytics ja Google Ads teenust, kogudes andmeid veebilehel külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib enda initsiatiivil koguda andmeid ka ilma küpsiseid kasutamata. Sellise andmekogumisviisi üle meil kontrolli ei ole. Et blokeerida Google Analyticsi poolt enda andmete kasutamine, võite paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i brauseri laienduse.

Kui soovite vaadata, milliseid küpsiseid katriito.ee või mõni muu veebileht kasutab, või neid kustutada, saate seda teha, kopeerides kasutusel oleva brauseri aadressireale vastava veebilingi:

 • Google Chrome: chrome://settings/siteData
 • Microsoft Edge: edge://settings/siteData
 • Firefox: about:preferences#privacy
 • Opera: opera://settings/siteData

Koolituse registreerumisvorm

Meie koolitusel osalejate käest küsime andmeid läbi Google Formsi registreerumisvormi, mille link on lisatud iga koolituse lisainfosse.

Uudiskiri

Katriito uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik. Uudiskirjaga liitumisel annate nõusoleku selleks, et saaksime Teile saata uudiseid meie tegevustega seonduvast. Peamiselt edastame uudiskirja kaudu koolituste infot.

Uudiskirjade ja e-maili kampaaniate saatmiseks ja analüüsimiseks kasutame MailChimpi tarkvara ja teenuseid. Teil on õigus igal hetkel uudiskirjast loobuda, vajutades selleks uudiskirjas sisalduvale lingile või saates sellekohase e-kirja aadressile koolitused@katriito.ee. Samuti on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist meie uudiskirja andmebaasist.

Laste andmete töötlemine

Kui oled alla 13-aastane, pead kodulehe kasutamiseks saama nõusoleku oma vanemalt (või muult seaduslikult esindajalt). Me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid. Kui saame teadlikuks, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, kellel puudub nõusolek, eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.

Kuidas me andmeid kasutame?

Kogutud informatsiooni kasutame järgnevatel eesmärkidel:

 • veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks;
 • statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist;
 • pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks;
 • et parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimislahendusi;
 • et arendada uusi uusi tooteid, teenuseid või parandada nende funktsionaalsust;

Kui osalete Katriito koolitusel, kasutame Teie sisestatud andmeid:

 • arve koostamiseks ja edastamiseks;
 • registreerumise kinnitamiseks;
 • koolitusega seotud info edastamiseks;
 • tõendi koostamiseks.

Kui sisestate oma meiliaadressi, kasutame andmeid:

 • teie tuvastamiseks e-posti teel;
 • teile informatsiooni saatmisel ja meie teenuste kohta tagasiside palumisel.

Kellele teie andmeid edastame?

Kolmas isik on Katriito lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Katriito kasutajale teenuseid. Katriito kasutab igapäevaseks tegevuseks järgnevaid kolmandaid isikuid:

Mailchimp – e-mailide ja kampaaniate haldamine ja edastamine.
Veebimajutus (Elkdata OÜ) – veebilehe majutus.
Google – veebilehe kasutusstatistika analüüs ja reklaamid.

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame teie andmeid?

Oleme kohustatud Teie andmed avaldama, kui seda nõuab seadus.

Teie andmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie andmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie andmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

Ettevõte säilitab logifaile ka siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me Teid seepärast halvemini. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et Teil on selleks ka õigus ja luba.

Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Kui leiate, et andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: katriito@katriito.ee. Teeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

GDPR andmekaitseõigused

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

 • Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
 • Õigus andmete parandustele – teil on õigus nõuda, et parandaksime teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on teie arvates puudulikud.
 • Kustutamisõigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist.
 • Andmete töötlemise piiramise õigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist.
 • Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine – teatud tingimustel on teil õigus vaidlustada teie isikuandmete kasutamine.
 • Õigus andmete teisaldatavusele – teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Katriito OÜ võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.

Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui teie vaikivat nõusolekut muudatustega.