Miks valida Katriito?

Katriito Kliinik ja Koolituskeskus on valmis olema just Sinu ettevõtte vaimse tervise partneriks.

Meil on pikaaegne kogemus psühholoogilise nõustamise ja teiste vaimse tervise teenuste pakkumisel. Oleme teinud ja teeme ka täna koostööd mitmete ettevõtete ja organisatsioonidega, mis on andnud meile teadmised ja vahetu info, mida organisatsioonid vajavad, et õitseda. Meie tiim koosneb toredatest ja innovatsiooni uskuvatest inimestest, kes on valmis aitama ning toetama organisatsioone, et nende töötajad tunneksid end hästi ning hoitult!

Hea meelega kasutame oma oskusi ja teadmisi, et toetatada just Sinu organisatsiooni oma inimeste hoidmisel!

KAARDISTAME PSÜHHOSOTSIAALSED RISKID

Psühhosotsiaalseid riske on töökeskkonnas hakatud rohkem märkama ja arvesse võtma umbes viimase paarikümne aasta jooksul ning neid ohutegureid nimetatakse muuhulgas ka tööstressoriteks ja vaimse stressi- või pingeallikateks.

Tööga seotud psühhosotsiaalsed ohutegurid on oluline risk töötajate tervisele, olles üheks peamiseks tööstressi põhjuseks. Tööstressiga kaasnev organismi pingeseisund võib viia nii füüsiliste kui ka vaimsete probleemideni, nagu südameveresoonkonna haigused, luulihaskonna vaevused, läbipõlemine ja depressiooniilmingud, mis omakorda toovad endaga kaasa pikemad haigusperioodid ja töövõime languse.

Töötaja töövõime hoidmiseks on tööandjatel kohustus maandada psühhosotsiaalseid riske ning võtta ette konkreetseid samme, et oma töötajaid aidata.

Katriito Kliinik saab siinkohal olla ettevõtetele vaimse tervise partneriks aidates nii psühhosotsiaalsete riskide hindamisel (ja selleteemalise riskianalüüsi koostamisel) kui ka vaimse tervise tegevuskava koostamisel, et kaardistada ja leida just need tegevused, mis aitaks ettevõttel oma töötajaid hoida.

LOOME VAIMSE TERVISE TEGEVUSKAVA

Kui on teada, millised riskid esinevad ettevõttes tervikuna või mõnes konkreetses osakonnas/üksuses ning tõsine soov midagi muuta, siis lisaks psühhosotsiaalsete riskide kaardistamise kokkuvõttele ja esmastele soovitustele on võimalik koostada just Sinu ettevõttele sobiv ja mõõdetav tegevuskava.

Vaimse tervise tegevuskava saab olla sinu edasiseks juhiks, et töötada välja süsteemid töötajate hoidmiseks ning väärtustamiseks.

Tegevuskava koostamisel lähtume üksteise vahelisest koostööst ja Sinu ettevõtte vajadustest ning võimalustest!

KONSULTEERIME TÖÖPSÜHHOLOOGIA-ALASELT

Võimalik, et oma teekonnal vaimset tervist toetavaks ettevõtteks vajad veidi nõu ja tuge – selleks on hea konsulteerida spetsialistiga. Saame koos vaadata ja arutada, millised sammud just selles spetsiifilises olukorras ettevõtte kultuurile ja sõbralikule toimimisele kaasa aitaksid!

PAKUME KOOLITUSI JA RÕHUTAME ENNETUSTEGEVUSI

Korraldame koolitusi, seminare ja töötubasid ettevõtetele vastavalt tellimusele. Koolitused võivad olla eraldiseisvad või osaks psühhosotsiaalsete riskide maandamise tegevusplaanis. Meie klientide hulgas on olnud mitmeid erinevad era- ja avaliku sektori ettevõtted, kellele oleme olnud toeks, et tõsta nii kollektiivi teadmisi vaimsest tervisest, õpetada tööstressiga toimetulekut, kui ka suurendada meeskonnatööd.

Kui näed, et kolleegid vajaksid vaimse tervise alast koolitust, siis pöördu julgelt meie poole. Kui selge nägemus soovitava koolituse sisust puudub, oleme meelsasti abiks.

Omavahelise koostöö tulemusel töötame välja just teie vajadustele vastava koolituse. Kui aga on soov kindla teemaga koolituse järele, selgitame välja oma võimalused koolitust pakkuda.

Koolitused toimuvad vastavalt võimalustele ja vajadustele, kas meie või Sinu ettevõtte ruumides, muus kokkulepitud asukohas või veebiplatvormil.

Koolitused ja töötoad on heaks viisiks jõuda korraga paljude töötajateni! Andes oskusi oma vaimset tervist hoida ennetame mitmeid probleeme!

NÕUSTAME JA TOETAME TÖÖTAJAID

Lisaks kõigile eelnevatele võimalustele pakume muidugi ka võimalust teha koostööd, et tagada Sinu ettevõtte töötajatele igakülgne vaimse tervise tugi!

Kuidas saab Katriito Sinu ettevõtet toetada?

Võta meiega ühendust!

Kui tunned, et Katriito võiks just Sinu ettevõtet aidata, tahaksid rohkem teada, mida me teha saame või huvitud hinnapakkumisest, siis võta meiega julgelt ühendust!

Millisest koostööst oleksite huvitatud?
Loe rohkem: https://katriito.ee/privaatsuspoliitika/

Meie koostööpartnerid

Katriito teeb koostööd erinevate ettevõtetega, kelle hulka kuulub hulganisti perearste ning mitmeid era- ja avaliku sektori ettevõtteid.