Tegevjuht | Juhatuse liige

ursula@katriito.ee

Omandasin kõrghariduse Tartu Ülikoolis psühholoogias (BA ja MA) ning mulle on omistatud psühholoog-nõustaja kutse.

Olen osana tiimist arendanud MTÜ Vaprusehelmeste tegemisi ning olen ka käesolevalt MTÜ juhatuses. Psühholoogina olen varem töötanud noorukite, täiskasvanute ja organisatsioonidega. Olen läbinud pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ja KKT sissejuhatavad kursused ning  EBSis sissejuhatava kootsingu koolituse. 

Oma erialases töös armastan enim töötada just organisatsioonidega, et aidata kujundada vaimset tervist hoidvat töökeskkonda.

Minu tööülesanneteks Katriito Kliinikus on ettevõtte esindamine ning arendamisele ja kasvule kaasa aitamine.

Pean oluliseks inimestekesksust ning ühiste lahenduste leidmist!