Assistent | Tallinn

tallinn@katriito.ee

Omandasin kõrghariduse Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialal ning hetkel jätkan oma õpinguid magistriõppes samas ülikoolis üldpsühholoogia suunal. Lisaks olen läbinud MTÜ Peaasjad vaimse tervise esmaabi koolituse ning  hetkel olen läbimas lahenduskeskse lühiteraapia koolitust. Katriito meeskonnaga liitusin 2023. aasta sügisel assistendi rollis. 

Ma usun, et ükski inimene ei peaks oma murega üksi jääma ja assistendina soovin anda omalt poolt vajalikku tuge, julgustust ja nõu igale kliendile sobiva spetsialisti leidmisel.