Psühholoog | IT-juht

helen@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Olen omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal (BA) ja jätkan käesolevalt õpinguid magistriõppes. Lisaks olen tegutsenud nõustaja ja juhatuse liikme rollis ka organisatsioonis MTÜ Nõustamispesa, mis pakub tuge meditsiinitöötajatele.

Käesolevalt olen tegev Tartu Ülikoolis nõustamis- ja suhtlemisalaste ainete loenguid ja seminare andes. Katriito meeskonnaga liitusin aga 2019. aastal, kus lisaks psühholoogi rollile olen täitmas ka IT-juhi rolli.

Katriitos töötan lastega vanuses 5-11 eluaastat ja täiskasvanutega. Vastuvõtu kvaliteedi tagamiseks olen regulaarselt kliinilise psühholoogi Liis Arrase ja psühholoog-nõustaja Anneli Lillepea superviseerimisel. Pean oluliseks pidevat enesetäiendamist ja koolitamist. Erialaselt olen ennast täiendanud näiteks nii kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) sissejuhataval kursusel, Maire Riisi ja Kaia Kastepõld-Tõrsi kriisinõustamise koolitustel, loengusarjal “Peavaludest” jpt.

Kui tunned, et sul on mure, millega enam üksi hakkama ei saa, või hoopis soov ennast arendada, siis oled minu vastuvõtule oodatud!