Turundusjuht | Koolitusjuht (Lapsehoolduspuhkusel)

heleri@katriito.ee
koolitused@katriito.ee

Olen omandanud müügiesindaja kutse Tartu Kutsehariduskeskuses ja psühholoogia bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis. Olen tegelenud ka vabatahtliku nõustamisega Lahendus.netis. Katriito meeskonnaga liitusin 2018. aastal assistendina. Täna täidan Katriitos koolitus- ja turundusjuhi ülesandeid.

Koolitusjuhina vastutan uute koolituste ja koolituskava väljatöötamise eest koostöös meie spetsialistidega. Samuti nõustan ettevõtteid koolitustellimuste osas. Konsultatsiooni käigus aitan välja selgitada ettevõtte vajadused, millest lähtuvalt sobiv koolitus välja töötada.

Turundusjuhina on minu igapäevatöö brändi juhtimine, turundusstrateegia välja töötamine ja elluviimine, kodulehe haldus, arendus ja optimeerimine ning sotsiaalmeediapostituste loomine.