Psühholoog

kristel@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Olen omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogia bakalaureusekraadi ja magistrikraadi kliinilise psühholoogia suunal. Lisaks Katriitole töötan ka Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuses. 

Olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) algkoolituse ning see on ka üks suundadest, milles end edaspidi rohkem arendada soovin. Erialases töös pean väga oluliseks pidevat arengut, mille jaoks kasutan erinevaid koolitusi ja supervisioone. Katriitos töötan peamiselt täiskasvanutega ning erilist huvi pakuvad mulle ärevus, depressioon, läbipõlemine, krooniline valu, stress. Peale kliiniliste probleemide on mu huviorbiidis ka töö motivatsiooniga, harjumustega, ajaplaneerimisega ning kõige muuga, mis toetab inimese arengut ja heaolu. 

Oma töös pean oluliseks koostöö põhimõtet ning püüan alati leida parimaid võimalusi, et toetada inimesi nende vajadustest lähtuvalt.