Kliiniline psühholoog

liis@katriito.ee

Hetkel kliente vastu ei võta.

Lõpetasin Tartu Ülikooli psühholoogia eriala magistriõpingud 2017. aastal spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale. Katriito meeskonnaga liitusin 2018. aasta alguses. Läbisin siin kliinilise psühholoogia kutseaasta superviseeritud praktika ning alates novembrist 2019 töötan Katriitos kliinilise psühholoogina.

Olen käesolevalt läbimas kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõpet. Oma töös kliinilise psühholoogina rakendan kõige enam just kognitiiv-käitumisteraapia võtteid. Mul on algväljaõpe pereteraapias – süsteemse lähenemise ja perepsühholoogia teadmisi pean oma töös väga oluliseks. Kasutan ka teadveloleku (ingl k mindfulness) ja motiveeriva intervjueerimise tehnikaid.

Olen läbinud mitmeid täiendkoolitusi laste ja lapsevanematega töötamise vallas: autismispektrihäired ning käitumisteraapia rakendamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega; lastevanemate suhtlustreening Gordoni perekool; Ben Furmani oskuste õppe meetodi rakendamine. Oman kovisiooni meetodi rakendaja väljaõpet.
Enda tugevusteks pean põhjalikkust, eneseteadlikkust, siirust, soojust ning positiivset ellusuhtumist. Väärtustan meeskonna- ja võrgustikutööd.

Katriitos töötan teismeliste ja noorukitega (alates 11. eluaastast) ning täiskasvanutega.

NB! Keskendun teraapiatööle. Hindamiste läbiviimiseks ja kirjalike kokkuvõtete saamiseks (nt lapsel kooli jaoks) on vajalik eelnevalt minuga see kooskõlastada.

Koolitan noorukite vaimse tervise, ennekõike depressiooni, tahtliku enesevigastamise ja suitsidaalsuse teemal. Õpetan gümnaasiuminoortele kliinilise psühholoogia sissejuhatavat valikkursust.