Kliiniline psühholoog

liis@katriito.ee

Lõpetasin 2017. aastal Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala magistriõpingud spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale. Läbisin Katriitos kliinilise psühholoogi kutseaasta superviseeritud praktika, misjärel asusin siin tööle kliinilise psühholoogina. 

Olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe. Oma töös kliinilise psühholoogina rakendan kõige enam just kognitiiv-käitumisteraapia võtteid. Mul on algväljaõpe pereteraapias; pean süsteemse lähenemise ja perepsühholoogia teadmisi väga oluliseks. Kasutan ka teadveloleku ja motiveeriva intervjueerimise tehnikaid.

Enda tugevusteks pean põhjalikkust, eneseteadlikkust, siirust, soojust ning positiivset ellusuhtumist. Väärtustan meeskonna- ja võrgustikutööd.

Katriitos töötan laste ja noorukitega (alates 11. eluaastast) ning täiskasvanutega.

Koolitan noorukite vaimse tervise, ennekõike depressiooni, tahtliku enesevigastamise ja suitsidaalsuse teemal.