Assistent

katriito@katriito.ee

Olen omandamas kõrgharidust Tartu Ülikoolis psühholoogias (BA) ning plaanin jätkata õpinguid magistriastmes.

Minu jaoks on oluline, et iga inimene, kes leiab suuna Katriitosse, saab kogeda sooja vastuvõttu, tundes end mugavalt ja turvaliselt. Soovin, et kliendid oleksid julgustatud assistentide poole pöörduma, mure jagama ning küsimusi küsima – ikka selleks, et tagada informeeritud ja sujuv ligipääs Katriitos pakutavatele teenustele.