Psühholoog

Bakalaureusekraadi olen omandanud Amsterdami Ülikoolist (University of Amsterdam) kus spetsialiseerusin nii kliinilise- kui ka aju ja kognitiivsele psühholoogiale. Hetkel olen lõpetamas oma kliinilise psühholoogia magistriõpinguid Utrechti Ülikoolis. Lisaks on mul pikaajaline töökogemus inglise keele õpetajana hariduslike erivajadustega õpilastele. Lähemalt olen uurinud teemasid enesevigastus noorte seas ja suitsidaalsuse riskitegurid, millest peamiselt olen keskendunud identiteedile ja enesehinnangule. Teadustööde raames olen läbinud suitsiidiriski hindamise koolituse. Mured näiteks ärevus, meeleoluhäired, stress, madal enesehinnang jm on minu huvivaldkonnad ja töötan peamiselt täiskasvanutega