Psühholoog

maiya@katriito.ee

Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Haridus

  • Kliinilise psühholoogia suund magistrikraad Utrechti Ülikool (Utrecht University, 2023)
  • Kliinilise- ja neuropsühholoogia suund bakalaureusekraad Amsterdami Ülikool (University of Amsterdam, 2022)

Olen omandanud bakalaureusekraadi Amsterdami Ülikoolist ja magistrikraadi Utrechti Ülikoolist. Oma uurimistöödes keskendusin teemadele enesevigastus noorte seas ja suitsidaalsuse riskitegurid. Lisaks on mul pikaajaline töökogemus toetades hariduslike erivajadustega õpilasi. 

Olulisemad täiendõpingud/koolitused mida olen läbinud: 

  • Kognitiivse käitumisteraapia baaskursus
  • Lahenduskeskse lühiteraapia kursus
  • Motiveeriva intervjueerimise sissejuhatav koolitus
  • Suitsiidiriski hindamise koolitus
  • QbTesti läbiviimise koolitus

Mured näiteks ärevus, meeleoluhäired, stress, madal enesehinnang jm on minu huvivaldkonnad ja töötan peamiselt täiskavanutega, oled oodatud!