Assistent

Assistent

Assistent Hetkel õpin Tartu Ülikoolis psühholoogia magistriõppes. Tegutsen ka MTÜ Lahendus.net’is veebinõustaja ja personalijuhina, tuues esmatasandi vaimse tervise abi kõikidele soovijatele lähemale. Katriito meeskonnaga liitusin asendusassistendi rollis 2022. aasta lõpus. Assistendina on minu peamiseks ülesandeks klientidega suhtlemine. Assistendina soovin, et kõikidele klientidele langeks osaks soe ja turvaline vastuvõtt ning tunne, et nad on Katriitosse oodatud.

Vanemassistent

Vanemassistent Omandasin kõrghariduse Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal (BA). Lisaks olen 2020. aastal läbinud motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolituse ning 2023. aastal tervishoiusekretäri arenguprogrammi. Katriito meeskonnaga liitusin 2019. aasta lõpus ning igapäevaselt töötan Tartu Kliiniku registratuuris vanemassistendina, suhtlen klientidega, juhendan töötajaid, koordineerin infovahetust ja korraldan kontoritööd. Lisaks praktilistele ülesannetele näen end kaasatuna kliiniku meeskonda, kus hinnatakse avatust,…

Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja Omandasin kogemusnõustaja väljaõppe 2020. aastal läbides praktika Katriitos. Minu kogemusnõustamise ekspertiis keskendub kahele teemale: fibromüalgia sündroom ja sellest tulenevate krooniliste valudega toimetuleku ja videomängudega seotud kultuur, häired ja sõltuvus.  Fibromüalgia sündroomi iseloomustavad põhjendamatud ülekeha kroonilised valud ja suurenenud valutundlikkus. Minul lõi fibromüalgia välja 20-aastaselt. Too hetk ei osanud ma seda ka millegagi loogiliselt seostada,…

Psühholoog-nõustaja

Psühholoog-nõustaja Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga. Olen omandanud psühholoogia magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Varasemalt  olen töötanud koolipsühholoogina gümnaasiumi ja põhikooli lõpuklasside  noortega ning psühholoogia ja perekonnaõpetuse õpetajana arendades  noorte teadmisi vaimsest tervisest, sotsiaalsetest ning emotsionaalsetest oskustest, suhetest ja seksuaalsusest. Samuti olen oma nõustamisoskuseid arendanud vabatahtliku nõustajana MTÜ Lahendus.netis. Erialastest koolitustest olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatava koolituse, millest tulenevalt on mul olemas põhilised oskused…

Pereterapeut | Leina- ja kriisinõustaja

Pereterapeut | Leina- ja kriisinõustaja Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Maiya

Psühholoog maiya@katriito.ee Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga. Haridus Olen omandanud bakalaureusekraadi Amsterdami Ülikoolist ja magistrikraadi Utrechti Ülikoolist. Oma uurimistöödes keskendusin teemadele enesevigastus noorte seas ja suitsidaalsuse riskitegurid. Lisaks on mul pikaajaline töökogemus toetades hariduslike erivajadustega õpilasi.  Olulisemad täiendõpingud/koolitused mida olen läbinud:  Mured näiteks ärevus, meeleoluhäired, stress, madal enesehinnang jm on minu huvivaldkonnad ja töötan…

Psühholoog

Psühholoog Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga. Psühholoogia bakalaureusekraadi omandasin Hollandis, Leideni Ülikoolis ning hetkel õpin Tartu Ülikooli magistrantuuris psühholoog-nõustaja suunal. Olen tegelenud veebipõhise nõustamisega organisatsioonis Lahendus.net, kus täidan juhatuses ka infojuhi rolli. Samuti olen nõustamistöö kogemust saanud A-G Projektis, kus nõustan nii eraeluliste kui ka töömurede korral. Lisaks magistriõpingutele täiendan end regulaarsete supervisioonide ja koolitustega…

Psühholoog

Psühholoog Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga. Olen omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis psühholoogias (BA) ning  käesolevalt olen läbimas õpinguid samas ülikoolis magistriastmes. Katriito kõrvalt töötan psühholoogina ka Dorpat Tervises rehabilitatsiooni valdkonnas, kus toetan erivajadustega või puuetega inimeste igapäevaelu oskuste arengut. Erialaselt olen oma teadmisi täiendanud motiveeriva intervjueerimise lähenemises, ACT ehk omaksvõtmise ja pühendumise treeningus, suhtenõustamises (tunnetekeskse paariteraapia lähenemisega) ja mitmetes seksuaalsuse…

Psühholoog

Psühholoog Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga. Olen läbinud psühholoogia ja neuroteaduste bakalaureuseõppe Glasgow Ülikoolis ning psühholoog – nõustaja suunaga magistriõppe Tartu Ülikoolis. Käesolevalt täiendan end psühholoog-nõustaja kutseaastal, mille raames läbin praktilisi kursusi ning juhendatud praktika. Lisaks Katriito Kliinikule töötan psühholoogina ka Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuses ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Tegelen teemadega nagu stress, läbipõlemine,…