Assistent

Assistent

Assistent Hetkel õpin Tartu Ülikoolis psühholoogia magistriõppes. Tegutsen ka MTÜ Lahendus.net’is veebinõustaja ja personalijuhina, tuues esmatasandi vaimse tervise abi kõikidele soovijatele lähemale. Katriito meeskonnaga liitusin asendusassistendi rollis 2022. aasta lõpus. Assistendina on minu peamiseks ülesandeks klientidega suhtlemine. Assistendina soovin, et kõikidele klientidele langeks osaks soe ja turvaline vastuvõtt ning tunne, et nad on Katriitosse oodatud.

Vanemassistent

Vanemassistent Omandasin kõrghariduse Tartu Ülikoolis psühholoogias (BA). Lisaks olen 2020. aastal läbinud motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolituse. Katriito meeskonnaga liitusin 2019. aasta lõpus ning töötan registratuuris vanemassistendina, tegeledes igapäevaselt klientidega suhtlemisega ja juhendamisega kontoris. Kui inimene tunneb, et tema elu on häiritud, siis on oluline oma murede ja probleemidega mitte üksi jääda, vaid otsida abi ja…

Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja Omandasin kogemusnõustaja väljaõppe 2020. aastal läbides praktika Katriitos. Minu kogemusnõustamise ekspertiis keskendub kahele teemale: fibromüalgia sündroom ja sellest tulenevate krooniliste valudega toimetuleku ja videomängudega seotud kultuur, häired ja sõltuvus.  Fibromüalgia sündroomi iseloomustavad põhjendamatud ülekeha kroonilised valud ja suurenenud valutundlikkus. Minul lõi fibromüalgia välja 20-aastaselt. Too hetk ei osanud ma seda ka millegagi loogiliselt seostada,…

Psühholoog

Psühholoog Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga. Olen omandanud psühholoogia magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Varasemalt  olen töötanud koolipsühholoogina gümnaasiumi ja põhikooli lõpuklasside  noortega ning psühholoogia ja perekonnaõpetuse õpetajana arendades  noorte teadmisi vaimsest tervisest, sotsiaalsetest ning emotsionaalsetest oskustest, suhetest ja seksuaalsusest. Samuti olen oma nõustamisoskuseid arendanud vabatahtliku nõustajana MTÜ Lahendus.netis. Erialastest koolitustest olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatava koolituse, millest tulenevalt on mul olemas põhilised oskused…

Pereterapeut | Leina- ja kriisinõustaja

Pereterapeut | Leina- ja kriisinõustaja Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga.

Psühholoog

Psühholoog Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga. Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis nii teatriteaduse kui psühholoogia magistriõppe. Õpingutest alates on mind psühholoogias huvitanud mitmed erinevad suunad. Esmalt kliiniline psühholoogia ja teraapia ehk töö inimestega. Olen alati uskunud, et inimene ei peaks jääma oma murega üksi. See on mind ka teraapiatöö juures enim paelunud. Selleks, et oma…

Psühholoog Bakalaureusekraadi olen omandanud Amsterdami Ülikoolist (University of Amsterdam) kus spetsialiseerusin nii kliinilise- kui ka aju ja kognitiivsele psühholoogiale. Hetkel olen lõpetamas oma kliinilise psühholoogia magistriõpinguid Utrechti Ülikoolis. Lisaks on mul pikaajaline töökogemus inglise keele õpetajana hariduslike erivajadustega õpilastele. Lähemalt olen uurinud teemasid enesevigastus noorte seas ja suitsidaalsuse riskitegurid, millest peamiselt olen keskendunud identiteedile ja…

Psühholoog

Psühholoog Psühholoogia bakalaureusekraadi omandasin Hollandis, Leideni Ülikoolis ning hetkel õpin Tartu Ülikooli magistrantuuris psühholoog-nõustaja suunal. Olen tegelenud veebipõhise nõustamisega organisatsioonis Lahendus.net, kus täidan juhatuses ka infojuhi rolli. Samuti olen nõustamistöö kogemust saanud A-G Projektis, kus nõustan nii eraeluliste kui ka töömurede korral. Lisaks magistriõpingutele täiendan end regulaarsete supervisioonide ja koolitustega nii Lahendus.neti kui ka Katriitos. Tulevikus…

Psühholoog

Psühholoog Aja broneerimiseks palume võtta ühendust registratuuriga. Olen omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis psühholoogias (BA) ning käesolevalt olen läbimas õpinguid samas ülikoolis magistriastmes. Katriito kõrvalt töötan psühholoogina ka Dorpat Tervises rehabilitatsiooni valdkonnas, kus toetan erivajadustega või puuetega inimeste igapäevaelu oskuste arengut. Erialaselt olen oma teadmisi täiendanud motiveeriva intervjueerimise lähenemises, ACT ehk omaksvõtmise ja pühendumise treeningus, suhtenõustamises (tunnetekeskse paariteraapia lähenemisega) ja mitmetes seksuaalsuse valdkondades.…